Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh
Số ký hiệu văn bản 91/TB-UBND
Ngày ban hành 26/10/2018
Ngày hiệu lực 26/10/2018
Trích yếu nội dung Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo mời họp
Người ký duyệt Nông Quốc Hoàn
Tài liệu đính kèm Về việc nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân tại khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh.pdf
Cơ quan ban hành