Thông báo về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Số ký hiệu văn bản 98/TB-UBND
Ngày ban hành 16/11/2018
Ngày hiệu lực 16/11/2018
Trích yếu nội dung Thông báo về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo mời họp
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm Thông báo về việc thực hiện ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử.pdf
Cơ quan ban hành