Nghị Quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/12/2018
Ngày hiệu lực 21/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị Quyết về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-ve-viec-phe-chuan-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-tren-dia-ban-chi-ngan-sach-dia-phuong-phuong-an-phan-bo-ngan-sach-dia-phuong-nam-2019.pdf
Cơ quan ban hành