Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày hiệu lực 25/06/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-dia-phuong-nam-2018-1-.pdf
Cơ quan ban hành