Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Số ký hiệu văn bản 06/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2019
Ngày hiệu lực 25/06/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Nông Văn Đàm
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-tiep-tuc-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-dam-bao-quoc-phong-an-ninh-6-thang-cuoi-nam-2019.pdf
Cơ quan ban hành