Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trên địa bàn năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024
Số ký hiệu văn bản 370/BC-UBND
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trên địa bàn năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 370 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 78.2021.NQ.2021.NQ-HĐND ngày 10.12.2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng trên địa bàn năm 2023- 6 tháng đầu năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành