Về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1379/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1379 Về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành