Về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm
Số ký hiệu văn bản 1380/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1380 Về việc tuyên truyền phòng- chống dịch bệnh gia súc gia cầm.pdf
Cơ quan ban hành