Thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Trùng Khánh năm học 2024-2025
Số ký hiệu văn bản 115/TB-UBND
Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực 10/07/2024
Trích yếu nội dung Thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Trùng Khánh năm học 2024-2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 115 Thông báo tiếp nhận viên chức giáo viên chuyển vùng về công tác tại các trường học thuộc UBND huyện Trùng Khánh năm học 2024-2025.pdf
Cơ quan ban hành