Về việc đảm bảo các điều kiện cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1365/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực 09/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc đảm bảo các điều kiện cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1365 Về việc đảm bảo các điều kiện cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện.pdf
ho so bieu dien nghe thuat.pdf
Cơ quan ban hành