Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của cơ sở truyền thanh - truyền hình huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 362/BC-UBND
Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực 09/07/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của cơ sở truyền thanh - truyền hình huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 362 Báo cáo Đánh giá tình hình hoạt động của cơ sở truyền thanh - truyền hình huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành