Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
Số ký hiệu văn bản 361/BC-UBND
Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực 09/07/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 361 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ- giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành