Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện DVCTT và rà soát, làm sạch tài khoản cán bộ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1363/UBND-VHTT
Ngày ban hành 09/07/2024
Ngày hiệu lực 09/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện DVCTT và rà soát, làm sạch tài khoản cán bộ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1363 Về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện DVCTT và rà soát- làm sạch tài khoản cán bộ giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.pdf
Danh sach tai khoan dang ky- su dung- khai thac DV dan cu tinh Cao Bang - Trung Khanh.xlsx
Phụ lục 2.xlsx
phụ lục 3.xlsx
Cơ quan ban hành