Báo cáo trả lời các ý kiến thảo luận tại tổ, ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐNH huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 356/BC-UBND
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo trả lời các ý kiến thảo luận tại tổ, ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐNH huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 356 Báo cáo trả lời các ý kiến thảo luận tại tổ- ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 15 HĐNH huyện khóa XX- nhiệm kỳ 2021-2026.pdf
Cơ quan ban hành