Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 -2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 187/KH-UBND
Ngày ban hành 08/07/2024
Ngày hiệu lực 08/07/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 -2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 187 Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 -2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.pdf
Cơ quan ban hành