Về việcthông báo nhu cầu tiếp nhận làm viên chức tại Trung tâm Quản lý và Khai thác Dịch vụ hạ tầng kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1337/UBND-NV
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực 04/07/2024
Trích yếu nội dung Về việcthông báo nhu cầu tiếp nhận làm viên chức tại Trung tâm Quản lý và Khai thác Dịch vụ hạ tầng kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1337 Về việcthông báo nhu cầu tiếp nhận làm viên chức tại Trung tâm Quản lý và Khai thác Dịch vụ hạ tầng kinh tế trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành