Về việc về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1519/KH-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1331/UBND-NV
Ngày ban hành 04/07/2024
Ngày hiệu lực 04/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1519/KH-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về cải thiện, nâng cao các Chỉ số PAR-INDEX, SIPAS, PAPI năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1331 Về việc về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1519.KH-UBND ngày 20.6.2024 của UBND tỉnh Cao Bằng về cải thiện- nâng cao các Chỉ số PAR-INDEX- SIPAS- PAPI năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành