Về việc đề nghị gắn thông tin, công khai các trang mạng xã hội trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 765/UBND-VHTT
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc đề nghị gắn thông tin, công khai các trang mạng xã hội trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 765 Về việc đề nghị gắn thông tin- công khai các trang mạng xã hội trên trang thông tin điện tử của các cơ quan- đơn vị.pdf
Cơ quan ban hành