Kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 183/KH-UBND
Ngày ban hành 03/07/2024
Ngày hiệu lực 03/07/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 183 Kế hoạch đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 huyện Trùng Khánh.pdf
1.3. Bieu 2-3-4 ĐP Trùng Khánh.xls
Cơ quan ban hành