Về việc phối hợp hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ tham gia lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024
Số ký hiệu văn bản 1310/UBND-VHTT
Ngày ban hành 03/07/2024
Ngày hiệu lực 03/07/2024
Trích yếu nội dung Về việc phối hợp hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ tham gia lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1310 Về việc phối hợp hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ tham gia lễ vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành