Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động từ dữ liệu cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 153/KH-BCĐ
Ngày ban hành 31/05/2024
Ngày hiệu lực 31/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đôn đốc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động từ dữ liệu cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 153. KH kiểm tra các đơn vị 2024_BCĐ.pdf
Cơ quan ban hành