Kế hoạch Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
Số ký hiệu văn bản 150/KH-BCĐ
Ngày ban hành 30/05/2024
Ngày hiệu lực 30/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 150. KH tổ chức ngày hội năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành