Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2026
Số ký hiệu văn bản 149/KH-UBND
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực 29/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 149. Kế hoạch thực hiện Đề án lưu trữ điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2023 - 2026.pdf
Kèm KH 149.Phụ lục các nhiệm vụ cụ thể (Autosaved).pdf
Cơ quan ban hành