Quyết định Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện về việc bình xét công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục, năm học 2023 - 2024
Số ký hiệu văn bản 1739/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực 26/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện về việc bình xét công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục, năm học 2023 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1739 QĐ Thành lập Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng thi đua- khen thưởng huyện về việc bình xét công tác thi đua- khen thưởng ngành giáo dục- năm học 2023 - 2024.pdf
Cơ quan ban hành