Quyết định Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024
Số ký hiệu văn bản 1741/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực 26/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở đối với các sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1741. Quyết định công nhận PVAH- HQAD SK năm học 2023 - 2024.pdf
Kèm QĐ 1741 công nhận phạm vi ảnh hưởng HQAD SK năm học 2023-2024.pdf
Cơ quan ban hành