Quyết định Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ
Số ký hiệu văn bản 1740/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực 26/05/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của chính phủ về khu vực phòng thủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1740. QĐ khen thưởng Nghị định số 212019NĐ-CP.pdf
Cơ quan ban hành