Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024 (tháng 5.2024)
Số ký hiệu văn bản 248/BC-UBND
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực 26/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024 (tháng 5.2024)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 248. Báo cáo triển khai nhiẹm vụ xóa nhà tạm nhà dột nát.pdf
248. Biểu theo dõi tiến độ huyện Trùng Khánh.xlsx
248. ĐIỀU CHỈNH QĐ 90 Trùng Khánh chốt.xlsx
248. I. Phụ lục 3 Điều chỉnh 383 hộ.xlsx
248. PL kèm theo QĐ phê duyệt tổng số hộ.xlsx
Cơ quan ban hành