Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024
Số ký hiệu văn bản 979/UBND-TNMT
Ngày ban hành 26/05/2024
Ngày hiệu lực 26/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 979. CV ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2024.pdf
Kèm 979. VB tổ chức các sự kiện lĩnh vực môi trường- đa dạng sinh học của UBND tỉnh.pdf
Cơ quan ban hành