Về việc rà soát, kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 966/UBND-GDĐT
Ngày ban hành 24/05/2024
Ngày hiệu lực 24/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc rà soát, kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 966 Về việc rà soát- kiểm tra tổ chức hoạt động của trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.pdf
Cơ quan ban hành