Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Số ký hiệu văn bản 244/BC-UBND
Ngày ban hành 23/05/2024
Ngày hiệu lực 23/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 244 Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2024- phương hướng và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành