Về việc rà soát, cập nhật tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu văn bản 962/UBND-VHTT
Ngày ban hành 23/05/2024
Ngày hiệu lực 23/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc rà soát, cập nhật tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 962 Về việc rà soát- cập nhật tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát theo chỉ đạo- hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.pdf
Cơ quan ban hành