Về việc hướng dẫn đăng ký thực hiện quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2024 - 2025
Số ký hiệu văn bản 961/UBND-VHTT
Ngày ban hành 23/05/2024
Ngày hiệu lực 23/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn đăng ký thực hiện quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2024 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 961 Về việc hướng dẫn đăng ký thực hiện quy định tiêu chí- trình tự- thủ tục xét công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh giai đoạn 2024 - 2025.pdf
QD 04.2022 quy định công nhận đô thị văn minh.pdf
Cơ quan ban hành