Về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số ký hiệu văn bản 960/BCĐ
Ngày ban hành 23/05/2024
Ngày hiệu lực 23/05/2024
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 960 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.pdf
QĐ kiện toàn PT toàn dân đoàn kết của huyện.pdf
Cơ quan ban hành