Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 239/BC-BCĐ
Ngày ban hành 21/05/2024
Ngày hiệu lực 21/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 239. Báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” huyện Trùng Khánh năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành