Báo cáo Đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 232/BC-UBND
Ngày ban hành 21/05/2024
Ngày hiệu lực 21/05/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 232. 20.5. BC THTK- CLP 6 tháng đầu năm 2024.pdf
Kèm 232. 8.1. Biểu số liệu THTK- CLP 6 tháng đầu năm 2024.xls
Cơ quan ban hành