Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 143/KH-UBND
Ngày ban hành 21/05/2024
Ngày hiệu lực 21/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 143. KH nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp- sử dụng DVCTT năm 2024.pdf
Cơ quan ban hành