V/v giao nhiệm vụ trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Số ký hiệu văn bản 292/UBND-VP
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung V/v giao nhiệm vụ trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm CV 292 giao nhiệm vụ trả lời YKCT sau KH 12.pdf
Cơ quan ban hành