Quyết định bổ sung thành viên khối, cụm thi đua thuộc huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 771/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định bổ sung thành viên khối, cụm thi đua thuộc huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ bổ sung thành viên khối cụm thi đua năm 2024.pdf
qđ kiện toàn kghối cụm tđ huyện 2024.pdf
Cơ quan ban hành