Quyết định về việc Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Số ký hiệu văn bản 765/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2024
Ngày hiệu lực 23/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ 765.QĐ-UBND - V.v thu hồi và hủy bỏ QĐ số 157.QĐ-UBND (Nông Văn Quốc).pdf
Cơ quan ban hành