V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10/KH-UBND và khắc phục một số hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Số ký hiệu văn bản 256/UBND-VP
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 10/KH-UBND và khắc phục một số hạn chế trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm cv-256-trien-khai-thuc-hien-kh-kiem-soat-tthc-va-khac-phuc-mot-so-han-che-trong-cchc.pdf
Cơ quan ban hành