Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Bảo tồn Vượn Cao Vít khu vực 03 xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm, huyện Trùng Khánh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 44/KH-UBND
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức Ngày Hội Bảo tồn Vượn Cao Vít khu vực 03 xã: Ngọc Khê, Ngọc Côn, Phong Nặm, huyện Trùng Khánh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-44-ngay-hoi-btvcv.pdf
Cơ quan ban hành