Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)
Số ký hiệu văn bản 737//QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm qd-737-giao-von-su-nghiep-nam-2024.pdf
kem-737.-qd-1831.ubnd-tinh-ngay-22.12.2023-giao-ke-hoach-von-chuong-trinh-mtqg-nam-2024.pdf
kem-737-bieu-von-su-nghiep-2024-.xlsx
Cơ quan ban hành