V/v nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 227/UBND-NN
Ngày ban hành 20/02/2024
Ngày hiệu lực 20/02/2024
Trích yếu nội dung V/v nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2024 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-227-nop-ho-so-de-nghi-phe-duyet-chu-truong-chuyen-muc-dich-su-dung-rung-sang-muc-dich-khac-nam-2024.pdf
kem-227.-cv-so-nn.pdf
Cơ quan ban hành