V/v xác định thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 214/UBND-NV
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung V/v xác định thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm cv-214-xac-dinh-tham-quyen-xu-ly-ky-luat-vien-chuc.pdf
Cơ quan ban hành