Vv tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng Đơn vị học tập trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 216/UBND-GD&ĐT
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Vv tổ chức triển khai các hoạt động xây dựng Đơn vị học tập trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm cv-216-trien-khai-xay-dung-danh-gia-don-vi-hoc-tap-huyen-2024.pdf
kem-216.-1.-hd-ub-don-vi-hoc-tap.pdf
kem-216.-2.-phu-luc-kem-theo-cac-bieu-mau.pdf
kem-216.-phu-luc-kem-theo-hd-189-.doc
kem-216.-thong-tu-24_2023_tt-bgddt-ngay-11-12-23.pdf
Cơ quan ban hành