Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 02 năm 2024 (Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 15/02/2024)
Số ký hiệu văn bản 71/BC-UBND
Ngày ban hành 16/02/2024
Ngày hiệu lực 16/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trùng Khánh tháng 02 năm 2024 (Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 15/02/2024)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm bc-71-t2.2024-de-an-06-ubnd-huyen.pdf
kem-bc-71-phu-luc-ii-25-dvc-thang-2.docx
kem-bc-71-phu-luc-iii-28-dvc-thang-2.docx
kem-bc-71-phu-luc-i-tu-16-01-2024-den-15-02-2024.xlsx
Cơ quan ban hành