Kế hoạch giám sát năm 2024 của hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 01/KH-HĐND
Ngày ban hành 15/01/2024
Ngày hiệu lực 15/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch giám sát năm 2024 của hội đồng nhân dân huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1707272752877.pdf
Cơ quan ban hành