Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 62/BC-UBND
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 01-bc-thang-1.2024.pdf
Cơ quan ban hành