Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Số ký hiệu văn bản 49/BC-BCĐ
Ngày ban hành 05/02/2024
Ngày hiệu lực 05/02/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 66-bao-cao-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt-bhtn-nam-2023-nhiem-vu-giai-phap-2024.pdf
Cơ quan ban hành