Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Số ký hiệu văn bản 724/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/02/2024
Ngày hiệu lực 02/02/2024
Trích yếu nội dung Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 724.-quyet-dinh-cong-nhan-cac-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2023.pdf
Cơ quan ban hành